• Bạn đã thêm sản phẩm này trong giỏ hàng:

  Mồi câu cá giả LUCKY CRAFT FATCBSR-064- Pro tune series

  0 out of 5

  Mồi câu cá giả LUCKY CRAFT FATCBSR-064- Pro tune series

  • Hãng sản xuất: Lucky Craft, USA
  • Dòng sản phẩm: Pro tune series
  • Được ưa chuộn bởi dân câu chuyên nghiệp như: Skeet Reese…
  • Tên hàng: Cá giả dùng câu cá (chuyên cá chẽm)
  • Kiểu câu: Câu lure
  • Chiều dài:  75mm
  • Trọng lượng: 23.0gram
  • Depth: 3ft (1m)
  • Kiểu Mồi nổi bằng nhựa
  • Kích thước lưỡi câu: MC #2, #2
  • Màu sắc: Màu Vàng
  • Xuất xứ: Made in Japan.
  • Hàng nhập Mỹ
  300.000 
 • Bạn đã thêm sản phẩm này trong giỏ hàng:

  Mồi câu cá giả LUCKY CRAFT FATCBSR-072- Pro tune series

  0 out of 5

  Mồi câu cá giả LUCKY CRAFT FATCBSR-072- Pro tune series

  • Hãng sản xuất: Lucky Craft, USA
  • Dòng sản phẩm: Pro tune series
  • Mã sản phẩm: FATCBSR-072
  • Được ưa chuộn bởi dân câu chuyên nghiệp như: Skeet Reese…
  • Tên hàng: Cá giả dùng câu cá (chuyên cá chẽm)
  • Kiểu câu: Câu lure
  • Chiều dài:  75mm
  • Trọng lượng: 23.0gram
  • Depth: 3ft (1m)
  • Kiểu Mồi nổi bằng nhựa
  • Kích thước lưỡi câu: MC #2, #2
  • Màu sắc: Màu bạc
  • Xuất xứ: Made in Japan.
  • Hàng nhập Mỹ
  300.000 
 • Bạn đã thêm sản phẩm này trong giỏ hàng:

  Mồi câu cá giả LUCKY CRAFT FATCBSR-073- Pro tune series

  0 out of 5

  Mồi câu cá giả LUCKY CRAFT FATCBSR-073- Pro tune series

  • Hãng sản xuất: Lucky Craft, USA
  • Dòng sản phẩm: Pro tune series
  • Được ưa chuộn bởi dân câu chuyên nghiệp như: Skeet Reese…
  • Tên hàng: Cá giả dùng câu cá (chuyên cá chẽm)
  • Kiểu câu: Câu lure
  • Chiều dài:  75mm
  • Trọng lượng: 23.0gram
  • Depth: 3ft (1m)
  • Kiểu Mồi nổi bằng nhựa
  • Kích thước lưỡi câu: MC #2, #2
  • Màu sắc: Màu Vàng
  • Xuất xứ: Made in Japan.
  • Hàng nhập Mỹ
  300.000 
 • Bạn đã thêm sản phẩm này trong giỏ hàng:

  Mồi câu cá giả LUCKY CRAFT FATCBSR-077- Pro tune series

  0 out of 5

  Mồi câu cá giả LUCKY CRAFT FATCBSR-077- Pro tune series

  • Hãng sản xuất: Lucky Craft, USA
  • Dòng sản phẩm: Pro tune series
  • Được ưa chuộn bởi dân câu chuyên nghiệp như: Skeet Reese…
  • Tên hàng: Cá giả dùng câu cá (chuyên cá chẽm)
  • Kiểu câu: Câu lure
  • Chiều dài:  75mm
  • Trọng lượng: 23.0gram
  • Depth: 3ft (1m)
  • Kiểu Mồi nổi bằng nhựa
  • Kích thước lưỡi câu: MC #2, #2
  • Màu sắc: Màu Vàng
  • Xuất xứ: Made in Japan.
  • Hàng nhập Mỹ
  300.000 
 • Bạn đã thêm sản phẩm này trong giỏ hàng:

  Mồi câu cá giả LUCKY CRAFT FATCBSR-245- Pro tune series

  0 out of 5

  Mồi câu cá giả LUCKY CRAFT FATCBSR-245- Pro tune series

  • Hãng sản xuất: Lucky Craft, USA
  • Dòng sản phẩm: Pro tune series
  • Mã sản phẩm: FATCBSR-245
  • Được ưa chuộn bởi dân câu chuyên nghiệp như: Skeet Reese…
  • Tên hàng: Cá giả dùng câu cá (chuyên cá chẽm)
  • Kiểu câu: Câu lure
  • Chiều dài:  75mm
  • Trọng lượng: 23.0gram
  • Depth: 3ft (1m)
  • Kiểu Mồi nổi bằng nhựa
  • Kích thước lưỡi câu: MC #2, #2
  • Màu sắc: Màu xanh (MAT TIGER D1201)
  • Xuất xứ: Made in Japan.
  • Hàng nhập Mỹ
  300.000 
 • Bạn đã thêm sản phẩm này trong giỏ hàng:

  Mồi câu cá giả LUCKY CRAFT FATCBSR-263- Pro tune series

  0 out of 5

  Mồi câu cá giả LUCKY CRAFT FATCBSR-263- Pro tune series

  • Hãng sản xuất: Lucky Craft, USA
  • Dòng sản phẩm: Pro tune series.
  • Được ưa chuộn bởi dân câu chuyên nghiệp như: Skeet Reese…
  • Tên hàng: Cá giả dùng câu cá (chuyên cá chẽm)
  • Kiểu câu: Câu lure
  • Chiều dài:  75mm
  • Trọng lượng: 23.0gram
  • Depth: 3ft (1m)
  • Màu sắc: Xanh
  • Kiểu Mồi nổi bằng nhựa
  • Kích thước lưỡi câu: MC #2, #2
  • Xuất xứ: Made in Japan.
  • Hàng nhập Mỹ
  300.000