Máy câu ngang (Baitcasting reel)

 • Bạn đã thêm sản phẩm này trong giỏ hàng:

  Máy câu cá Piscifun Alijos 300 (5.9:1), lực kéo 15 kg- Tay quay Power Handle trái/ phải

  0 out of 5

  Máy câu cá Piscifun Alijos 300 (5.9:1), lực kéo 15 kg- Tay quay Power Handle trái/ phải

  • Hãng sản xuất: Piscifun
  • Model sản phẩm: Alijos 300 (size 300 low profile)
  • Loại máy: Ngang (Power Handle)
  • Tay quay:  Chọn tay quay trái hay phải
  • Lực kéo: 15 kgs
  • Tỷ lệ vòng dây: 5.9:1
  • Bearing: 8+1
  • Khả năng thu hồi dây: 68cm/ vòng
  • Sức chứa dây mono: 0.369: 175 mét ( 15 lbs/ 190 yard)
  • Sức chứa dây dù: 0.33: 190 mét ( 40 lbs/ 205 yard)
  • Trọng lượng: 320 gram
  • Màu sắc: Đen/ đỏ
  • Xuất xứ: Made in China
  • Hàng nhập Mỹ
  2.700.000 
 • Bạn đã thêm sản phẩm này trong giỏ hàng:

  Máy câu cá Piscifun Alijos 300 (5.9:1), lực kéo 15 kg- Tay quay trái/ phải

  0 out of 5

  Máy câu cá Piscifun Alijos 300 (5.9:1), lực kéo 15 kg- Tay quay trái/ phải

  • Hãng sản xuất: Piscifun
  • Model sản phẩm: Alijos 300 (size 300 low profile)
  • Loại máy: Ngang
  • Tay quay:  Chọn tay quay trái hay phải
  • Lực kéo: 15 kgs
  • Tỷ lệ vòng dây: 5.9:1
  • Bearing: 8+1
  • Khả năng thu hồi dây: 68cm/ vòng
  • Sức chứa dây mono: 0.369: 175 mét ( 15 lbs/ 190 yard)
  • Sức chứa dây dù: 0.33: 190 mét ( 40 lbs/ 205 yard)
  • Trọng lượng: 320 gram
  • Màu sắc: Đen/ đỏ
  • Xuất xứ: Made in China
  • Hàng nhập Mỹ
  2.900.000 
 • Bạn đã thêm sản phẩm này trong giỏ hàng:

  Máy câu cá Piscifun Alijos 300 (8.1:1)- Tay quay Power Handle trái/ phải

  0 out of 5

  Máy câu cá Piscifun Alijos 300 (8.1:1)- Tay quay Power Handle trái/ phải

  • Hãng sản xuất: Piscifun
  • Model sản phẩm: Alijos 300 (size 300 low profile)
  • Loại máy: Ngang (Power Handle)
  • Tay quay:  Chọn tay quay trái hay phải
  • Lực kéo: 15 kgs
  • Tỷ lệ vòng dây: 8.1:1
  • Bearing: 8+1
  • Khả năng thu hồi dây: 92 cm/ vòng
  • Sức chứa dây mono: 0.369: 175 mét ( 15 lbs/ 190 yard)
  • Sức chứa dây dù: 0.33: 190 mét ( 40 lbs/ 205 yard)
  • Trọng lượng: 320 gram
  • Màu sắc: Xám/ Vàng
  • Xuất xứ: Made in China
  • Hàng nhập Mỹ
  2.600.000 
 • Bạn đã thêm sản phẩm này trong giỏ hàng:

  Máy câu cá Piscifun Alijos 300 (8.1:1), lực kéo 15 kg- Tay quay trái/ phải

  0 out of 5

  Máy câu cá Piscifun Alijos 300 (8.1:1), lực kéo 15 kg- Tay quay trái/ phải

  • Hãng sản xuất: Piscifun
  • Model sản phẩm: Alijos 300 (size 300 low profile)
  • Loại máy: Ngang
  • Tay quay:  Chọn tay quay trái hay phải
  • Lực kéo: 15 kgs
  • Tỷ lệ vòng dây: 8.1:1
  • Bearing: 8+1
  • Khả năng thu hồi dây: 92 cm/ vòng
  • Sức chứa dây mono: 0.369: 175 mét ( 15 lbs/ 190 yard)
  • Sức chứa dây dù: 0.33: 190 mét ( 40 lbs/ 205 yard)
  • Trọng lượng: 320 gram
  • Xuất xứ: Made in China
  • Hàng nhập Mỹ
  2.700.000 
 • Bạn đã thêm sản phẩm này trong giỏ hàng:

  Máy câu cá Piscifun Phantom (7.0:1), lực kéo 7,7 kgs- Tay quay trái/ phải

  0 out of 5

  Máy câu cá Piscifun Phantom (7.0:1), lực kéo 7,7 kgs- Tay quay trái/ phải

  • Hãng sản xuất: Piscifun
  • Dòng sản phẩm: Phantom
  • Loại máy: Ngang
  • Tay quay: Chọn tay quay trái hay phải
  • Lực kéo: 7.7 kgs
  • Tỷ lệ vòng dây: 7.0:1
  • Bearing: 7
  • Khả năng thu hồi dây: 77 cm/ vòng
  • Sức chứa dây  dù: 0.286: 100 mét ( 10 lbs/ 120 yard)
  • Sức chứa dây mono: 0.234: 160 mét ( 10 lbs/ 120 yard)
  • Trọng lượng: 162 gram
  • Xuất xứ: Made in China
  • Hàng nhập Mỹ
  1.800.000 
 • Bạn đã thêm sản phẩm này trong giỏ hàng:

  Máy câu cá Piscifun Phantom S (5.3:1)- Tay quay trái/ phải

  0 out of 5

  Máy câu cá Piscifun Phantom S (5.3:1)- Tay quay trái/ phải

  • Hãng sản xuất: Piscifun
  • Model sản phẩm: Phantom S (Silver)
  • Loại máy: Ngang
  • Tay quay:  Chọn tay quay trái hay phải
  • Lực kéo: 8.1 kgs
  • Tỷ lệ vòng dây: 5.3:1
  • Bearing: 7
  • Khả năng thu hồi dây: 58 cm/ vòng
  • Sức chứa dây  mono: 0.3: 130 mét
  • Sức chứa dây dù: 0.28: 140 mét
  • Trọng lượng: 195 gram
  • Xuất xứ: Made in China
  • Hàng nhập Mỹ
  1.600.000 
 • Bạn đã thêm sản phẩm này trong giỏ hàng:

  Máy câu cá Piscifun Phantom S (7.6:1)- Tay quay trái/ phải

  0 out of 5

  Máy câu cá Piscifun Phantom S (7.6:1)- Tay quay trái/ phải

  • Hãng sản xuất: Piscifun
  • Model sản phẩm: Phantom S
  • Loại máy: Ngang
  • Tay quay:  Chọn tay quay trái hay phải
  • Lực kéo: 6.5 kgs
  • Tỷ lệ vòng dây: 7.6:1
  • Bearing: 8
  • Khả năng thu hồi dây: 84 cm/ vòng
  • Sức chứa dây  mono: 0.261mm: 55 mét
  • Sức chứa dây dù: 0.234: 60 mét
  • Trọng lượng: 195 gram
  • Xuất xứ: Made in China
  • Hàng nhập Mỹ
  1.600.000 
 • Bạn đã thêm sản phẩm này trong giỏ hàng:

  Máy câu cá Piscifun Phantom X (5.3:1)- Tay quay trái/ phải

  0 out of 5

  Máy câu cá Piscifun Phantom X (5.3:1)- Tay quay trái/ phải

  • Hãng sản xuất: Piscifun
  • Model sản phẩm: Phantom X
  • Loại máy: Ngang
  • Tay quay:  Chọn tay quay trái hay phải
  • Lực kéo: 8.1 kgs
  • Tỷ lệ vòng dây: 5.3:1
  • Bearing: 8
  • Khả năng thu hồi dây: 58 cm/ vòng
  • Sức chứa dây  mono: 0.286: 175 mét ( 10 lbs/ 190 yard)
  • Sức chứa dây dù: 0.234: 200 mét ( 20 lbs/ 215 yard)
  • Trọng lượng: 195.7 gram
  • Xuất xứ: Made in China
  • Hàng nhập Mỹ
  1.900.000