Máy câu đứng Shimano (Spinning)

 • Bạn đã thêm sản phẩm này trong giỏ hàng:

  Máy câu cá Shimano Nexave 2500, 6.2:1(2018)- Nhập Mỹ

  0 out of 5

  Máy câu cá Shimano Nexave 2500, 6.2:1(2018)- Nhập Mỹ

  • Hãng sản xuất: Shimanno. Japan
  • Dòng máy Nexave (2018)
  • Size máy: 2500
  • Tỷ lệ vòng dây: 6.2:1
  • Bearings: 4 bạc đạn bằng thép không rỉ
  • Thu hồi dây: 87.8cm/ vòng.
  • Max Drag: 4 kgs.
  • Sức chứ dây mono (Lb/ Yard) : 6/200,8/140,10/120
  • Sức chứa dây dù(Lb/ Yard): 10/150,15/145,30/100
  • Trọng lượng: 269 Gram
  • Xuât xứ: Made in Malaysia
  • Hàng nhập Mỹ
  1.300.000 
 • Bạn đã thêm sản phẩm này trong giỏ hàng:

  Máy câu cá Shimano Nexave C5000HG, 5.8:1(2018)

  0 out of 5

  Máy câu cá Shimano Nexave C5000HG, 5.8:1(2018)

  • Hãng sản xuất: Shimanno, Japan
  • Dòng máy Nexave (2018)
  • Size máy: C5000HG
  • Tỷ lệ vòng dây: 5.8:1
  • Bearings: 4 bạc đạn bằng thép không rỉ
  • Thu hồi dây: 93 cm/ vòng.
  • Max Drag: 8,5 kgs.
  • Sức chứ dây mono (Lb/ Yard) : 10/240,12/195,14/165
  • Sức chứa dây dù(Lb/ Yard): 20/220,30/200,40/160
  • Trọng lượng: 320 Gram
  • Xuât xứ: Made in Malaysia
  • Hàng nhập Mỹ
  1.400.000 
 • Bạn đã thêm sản phẩm này trong giỏ hàng:

  Máy câu cá Shimano Saragosa SW 8000 (5.6:1) drag 12,27 kg- Nhập Mỹ

  0 out of 5

  Máy câu cá Shimano Saragosa SW 8000 (5.6:1) drag 12,27 kg- Nhập Mỹ

  • Hãng sản xuất: Shimano, Japan
  • Model: Saragosa SW8000
  • Max Drag: 12.27 kgs.
  • Tỷ lệ vòng dây: 5.6:1
  • Bearings: 5 +1 bạc đạn bằng thép không rỉ
  • Thu hồi dây: : 106.68 cm/ vòng.
  • Sức chứ dây mono (lbs./yds.):  14/345, 16/250, 20/185
  • Sức chứ dây dù (lbs./yds.): 40/340, 50/265, 65/215
  • Trọng lượng: 688 gram
  • Xuất xứ: made in China
  • Hàng  nhập Mỹ
  7.900.000 
 • Bạn đã thêm sản phẩm này trong giỏ hàng:

  Máy câu cá Shimano Sienna 4000FD (5.1:1)- Nhập Mỹ

  0 out of 5

  Máy câu cá Shimano Sienna 4000FD (5.1:1)- Nhập Mỹ

  • Hãng sản xuất: Shimano, Japan
  • Model: Sienna 4000FD
  • Max Drag: 6 kgs.
  • Nơi câu: Biển, sông, hồ…
  • Tỷ lệ vòng dây: 5.1:1
  • Bearings: 4 +1 bạc đạn bằng thép không rỉ
  • Thu hồi dây: : 81,28 cm/ vòng.
  • Mono Capacity (lbs./yds.):  8/240, 10/200, 12/160
  • Trọng lượng: 340 gram
  • Xuất xứ: made in China
  • Hàng chính hãng nhập Mỹ
  1.500.000 
 • Bạn đã thêm sản phẩm này trong giỏ hàng:

  Máy câu cá Shimano Stella SW10000PG (4.9:1)- 2019

  0 out of 5

  Máy câu cá Shimano Stella SW10000PG (4.9:1)- 2019

  • Hãng sản xuất: Shimano, Japan
  • Dòng sản phẩm: Stella (2019)
  • Model: SW10000PG
  • Lực kéo: 25 kgs
  • Tỷ lệ vòng dây:4.9:1
  • Số bạc đạn: 13+1
  • Khả năng thu hồi dây: 102 cm/vòng
  • Khả năng chứa dây mono (Yard/ Lbs): 500yds/12lb; 320yds/16lb; 220yds/20lb
  • Khả năng chứ dây dù (Yard/ Lbs): 360yds/50lb; 290yds/65lb; 215yds/80lb
  • Sử dụng cho câu nước mặn/ ngọt
  • Tay quay: trái phải/phải
  • Trọng lượng: 670 Gr
  • Xuất xứ: Made in Japan
  • Hàng nhập Mỹ
  34.500.000 
 • Bạn đã thêm sản phẩm này trong giỏ hàng:

  Máy câu cá Shimano Stella SW8000PG (4.9:1)- 2019

  0 out of 5

  Máy câu cá Shimano Stella SW8000PG (4.9:1)- 2019

  • Hãng sản xuất: Shimano, Japan
  • Dòng sản phẩm: Stella (2019)
  • Model: SW8000PG
  • Lực kéo: 25 kgs
  • Tỷ lệ vòng dây:4.9:1
  • Số bạc đạn: 13+1
  • Khả năng thu hồi dây: 94 cm/vòng
  • Khả năng chứa dây dù (Yard.lbs): 340yds/40lb; 265yds/50lb; 215yds/65lb
  • Khả năng chứa dây nomo (Yard.lbs): 300/ 15
  • Khả năng chứa dây Power pro USA (LBs/Yard): 40/340, 50/265, 65/215
  • Sử dụng cho câu nước mặn.
  • Tay quay: trái phải/phải
  • Trọng lượng: 624 Gr
  • Xuất xứ: Made in Japan
  • Hàng nhập Mỹ
  28.000.000 
 • Bạn đã thêm sản phẩm này trong giỏ hàng:

  Máy câu cá Shimano STRADIC C5000XG (6.2:1)- Drag 11 kgs

  0 out of 5

  Máy câu cá Shimano STRADIC C5000XG (6.2:1)- Drag 11 kgs

  • Hãng sản xuất: Shimano, Japan
  • Dòng sản phẩm: Stradic
  • Model: C5000XG
  • Lực kéo: 11 kgs
  • Tỷ lệ vòng dây:6.2:1
  • Bearings: 7
  • Khả năng thu hồi dây: 105 cm/vòng
  • Khả năng chứa dây mono (  /mét): 4-200m, 5-150m, 6-130m
  • Khả năng chứ dây PE (   /mét): PE2- 350m; PE3- 240m; PE4 – 170m
  • Sử dụng cho câu nước mặn, ngọt
  • Tay quay: trái phải
  • Trọng lượng: 320gr
  • Sản xuất tại Malaysia
  • Hàng nhập Mỹ
  4.500.000 
 • Bạn đã thêm sản phẩm này trong giỏ hàng:

  Máy câu cá Shimano Syncopate FG 1000/ 2500/ 4000 (5.1:1/5.2:1)- Chọn size máy

  0 out of 5

  Máy câu cá Shimano Syncopate FG 1000/ 2500/ 4000 (5.1:1/5.2:1)- Chọn size máy

  • Hãng sản xuất: Shimano, Japan
  • Dòng sản phẩm: Syncopate
  • Tay quay: Trái/ phải
  • Có lẩy mở khóa dây rất tiện lợi khi lure liên tục.
  • Chọn size: 1000/ 2500/ 4000
  • Max Drag: 3.18- 5.9 kgs.
  • Tỷ lệ vòng dây: 5.1:1 (size 4000) 5.2:1 (size 1000/ 2500)
  • Bearings: 4 +1 bạc đạn bằng thép không rỉ
  • Thu hồi dây: : 63.5cm = 81cm/ vòng.
  • Xuất xứ: made in China
  • Hàng chính hãng nhập Mỹ
  1.500.000 1.600.000