Mitchell, (Spinning reels)

 • Bạn đã thêm sản phẩm này trong giỏ hàng:

  Máy câu cá Mitchell 300 pro, drag 6,3 kgs (5.8:1)

  0 out of 5

  Máy câu cá Mitchell 300 pro, drag 6,3 kgs (5.8:1)

  • Hãng sản xuất: Mitchel, USA
  • Model: 300 Pro (Size 4000)
  • Tay quay: Tay quay trái/ phải
  • Lực kéo: 6.3 kgs
  • Tỷ lệ vòng dây: 5.8:1
  • Bearings: 10
  • Khả năng thu dây: 84 m/ vòng
  • Sức chứa dây mono (YD/LB): 210/10 180/12 150/14
  • Sức chứa dây dù (dây bện) YD/ Lbs: 290/10 180/12 150/14
  • Trọng lượng:280 Gram
  • Xuất xứ: Made in China
  • Hàng nhập Mỹ
  1.400.000 
 • Bạn đã thêm sản phẩm này trong giỏ hàng:

  Máy câu cá Mitchell 308 Pro, drag 6,4 kgs (5.1:1)

  0 out of 5

  Máy câu cá Mitchell 308 Pro, drag 6,4 kgs (5.1:1)

  • Hãng sản xuất: Mitchel, USA
  • Model: 308 Pro
  • Tay quay: Trái/ phải
  • Tỷ lệ vòng dây: 5.8:1
  • Bearings: 10
  • Lực kéo: 6.4 kgs
  • Khả năng thu dây: 77 m/ vòng
  • Khả năng chứa dây Mono ( YD/lbs): 185/6 130/8 110/10
  • Khả năng chứ dây dù (bện) YD/LB: 275/6 190/8 160/10
  • Trọng lượng: 251 gr
  • Hàng nhập Mỹ
  1.200.000 
 • Bạn đã thêm sản phẩm này trong giỏ hàng:

  Máy câu cá Mitchell 310 Pro, drag 6,3 kg (5.2:1)

  0 out of 5

  Máy câu cá Mitchell 310 Pro, drag 6,3 kg (5.2:1)

  • Hãng sản xuất: Mitchel, USA
  • Model: Pro 310
  • Lực kéo: 2,9 kgs (6.4lbs)
  • Tay quay: Tay quay trái/ phải
  • Tỷ lệ vòng dây:  5.2:1
  • Bearings: 10
  • Khả năng thu dây: 52 m/ vòng
  • Sức chứa dây mono (YD/LB): 190/2 100/4 80/6
  • Sức chứa dây dù (dây bện) YD/ Lbs: 160/4 110/6 90/8
  • Mật độ dây: 0.20mm-220m
  • Trọng lượng: 190Gr
  • Hàng nhập Mỹ
  1.500.000 
 • Bạn đã thêm sản phẩm này trong giỏ hàng:

  Máy câu cá Mitchell 350 Pro, drag 6,3 kg (5.8:1)

  0 out of 5

  Máy câu cá Mitchell 350 Pro, drag 6,3 kg (5.8:1)

  • Hãng sản xuất: Mitchell, USA
  • Model: 350 Pro
  • Tay quay: Trái/ phải
  • Tỷ lệ vòng dây: 5.8:1
  • Bearings: 10
  • Lực kéo. 6,3 kg
  • Khả năng thu hồi dây: 71.12 cm/ vòng
  • Mật độ chứ dây: 260M – 0.25MM
  • Sức chứa dây mono (Lbs/ Yard) 10/ 205
  • Ổ chứa dây bằng nhôm 
  • Tay quay bằng nhôm, đầu tay quay bằng Eva 
  • Thân máy bằng chất liệu polymetric siêu bền
  • Rotor Bail-Halo siêu khỏe
  • Trọng lượng: 283 gr
  • Hàng nhập Mỹ
  1.300.000 
 • Bạn đã thêm sản phẩm này trong giỏ hàng:

  Máy câu cá Mitchell 358 Pro, drag 6,3 kgs (5.8:1)

  0 out of 5

  Máy câu cá Mitchell 358 Pro, drag 6,3 kgs (5.8:1)

  • Hãng sản xuất: Mitchel, USA
  • Model: Pro 358
  • Tay quay: Tay quay trái/ phải
  • Bearings: 10
  • Tỷ lệ vòng dây: 5.8:1
  • Sức chứa dây (LBS/YDS): 6/135
  • Khả năng thu hồi dây: 66 cm/ vòng
  • Có kèm thêm 1 ổ chứa dây bằng nhôm
  • Trọng lượng: 252 gr
  • Xuất xứ: Made in China
  • Hàng nhập Mỹ
  1.500.000 
 • Bạn đã thêm sản phẩm này trong giỏ hàng:

  Máy câu cá Mitchell MagPro R 1000, drag 6,4 kg, (5.8:1)

  0 out of 5

  Máy câu cá Mitchell MagPro R 1000, drag 6,4 kg, (5.8:1)

  • Hãng sản xuất: Mitchel, USA
  • Model: MagPro 1000
  • Tay quay: Trái/ phải
  • Tỷ lệ vòng dây: 5.8:1
  • Bearings: 10
  • Lực kéo: 4,5 kg
  • Khả năng thu dây: 67 mét/ vòng
  • Mật độ dây (m/mm): 170/0.18; 140/0.20; 90/0.25
  • Sức chứa dây mono (yard/ lbs): 140/4;  100/6; 80/8
  • Sức chứa dây dù (yard/ lbs):180/4; 150/6; 105/8
  • Trọng lượng: 218 gram
  • Xuất xứ: Made in China
  • Hàng nhập Mỹ
  1.300.000 
 • Bạn đã thêm sản phẩm này trong giỏ hàng:

  Máy câu cá Mitchell MagPro R 4000, drag 6,4 kg, (5.8:1)

  0 out of 5

  Máy câu cá Mitchell MagPro R 4000, drag 6,4 kg, (5.8:1)

  • Hãng sản xuất: Mitchel, USA
  • Model: MagPro 4000
  • Tay quay: Trái/ phải
  • Tỷ lệ vòng dây: 5.8:1
  • Bearings: 10
  • Lực kéo: 6,4 kg
  • Khả năng thu dây: 84 mét/ vòng
  • Mật độ dây (mm/m): 0.25/320; 0.30/220; 0.35/160
  • Sức chứa dây mono (yard/ lbs): 250/10 215/12 180/14
  • Sức chứa dây dù (yard/ lbs): 330/10; 240/14; 180/20
  • Trọng lượng: 265 gram
  • Xuất xứ: Made in China
  • Hàng nhập Mỹ
  1.450.000 
 • Bạn đã thêm sản phẩm này trong giỏ hàng:

  Máy câu cá Mitchell MagPro R2000, drag 6,4 kg, (5.8:1)- Nhập Mỹ

  0 out of 5

  Máy câu cá Mitchell MagPro R2000, drag 6,4 kg, (5.8:1)- Nhập Mỹ

  • Hãng sản xuất: Mitchel, USA
  • Model: MagPro 2000
  • Tay quay: Trái/ phải
  • Tỷ lệ vòng dây: 5.8:1
  • Bearings: 10
  • Lực kéo: 6,4 kg
  • Khả năng thu dây: 77 mét/ vòng
  • Mật độ dây (mm/m): 0.25/165; 0.2/220; 0.25/120; 0.3/100
  • Sức chứa dây mono (yard/ lbs): 185/6; 130/8; 100/10
  • Sức chứa dây dù (yard/ lbs): 275/6; 190/8; 160/10
  • Trọng lượng: 235 gram
  • Xuất xứ: Made in China
  • Hàng nhập Mỹ
  1.300.000