• Bạn đã thêm sản phẩm này trong giỏ hàng:

  Dây leader Kastking Monofilament 0,4 mm, tải 9,1 kgs, 110 mét

  0 out of 5

  Dây leader Kastking Monofilament 0,4 mm, tải 9,1 kgs, 110 mét

  • Hãng sản xuất: Kastking
  • Tên hàng: Dây leader
  • Tính năng: Chìm nhanh, chống ăn mòn
  • Đường kính dây: 0.4 mm
  • Lực tải: 9,1 kgs
  • Chiều dài: 110 mét
  • Màu sắc: trong suốt (Clear)
  • Xuất xứ: Made in China
  • Hàng nhập Mỹ
  150.000 
 • Bạn đã thêm sản phẩm này trong giỏ hàng:

  Dây leader Kastking Monofilament 0,45 mm, tải 11,4 kgs, 110 mét

  0 out of 5

  Dây leader Kastking Monofilament 0,45 mm, tải 11,4 kgs, 110 mét

  • Hãng sản xuất: Kastking
  • Tên hàng: Dây leader (dây ngọn)
  • Tính năng: Chìm nhanh, chống ăn mòn
  • Đường kính dây: 0.45 mm
  • Lực tải: 11,4 kgs
  • Chiều dài: 110 mét
  • Màu sắc: trong suốt (Clear)
  • Xuất xứ: Made in China
  • Hàng nhập Mỹ
  150.000 
 • Bạn đã thêm sản phẩm này trong giỏ hàng:

  Dây leader Kastking Monofilament 0,55 mm, tải 18.2 kgs, 110 mét

  0 out of 5

  Dây leader Kastking Monofilament 0,55 mm, tải 18.2 kgs, 110 mét

  • Hãng sản xuất: Kastking
  • Tên hàng dây leader
  • Tính năng: Chìm nhanh
  • Đường kính dây: 0.55 mm
  • Lực tải: 18,2 kgs
  • Chiều dài: 110 mét
  • Màu sắc: trong suốt (Clear)
  • Xuất xứ: Made in China
  • Hàng nhập Mỹ
  150.000 
 • Bạn đã thêm sản phẩm này trong giỏ hàng:

  Dây leader Kastking Monofilament 0,6 mm, tải 22.7 kgs, 110 mét

  0 out of 5

  Dây leader Kastking Monofilament 0,6 mm, tải 22.7 kgs, 110 mét

  • Hãng sản xuất: Kastking
  • Tên hàng dây leader
  • Tính năng: Chìm nhanh
  • Đường kính dây: 0.6 mm
  • Lực tải: 22,7 kgs
  • Chiều dài: 110 mét
  • Màu sắc: trong suốt (Clear)
  • Xuất xứ: Made in China
  • Hàng nhập Mỹ
  150.000 
 • Bạn đã thêm sản phẩm này trong giỏ hàng:

  Dây leader Kastking Monofilament 0,77 mm, tải 27,27 kgs, 110 mét

  0 out of 5

  Dây leader Kastking Monofilament 0,77 mm, tải 27,27 kgs, 110 mét

  • Hãng sản xuất: Kastking
  • Tên hàng dây leader
  • Tính năng: Chìm nhanh
  • Đường kính dây: 0.77mm
  • Lực tải: 27,27 kgs
  • Chiều dài: 110 mét
  • Màu sắc: trong suốt (Clear)
  • Xuất xứ: Made in China
  • Hàng nhập Mỹ
  150.000 
 • Bạn đã thêm sản phẩm này trong giỏ hàng:

  Dây leader Kastking Monofilament 0,8 mm, tải 36,4 kgs, 110 mét

  0 out of 5

  Dây leader Kastking Monofilament 0,8 mm, tải 36,4 kgs, 110 mét

  • Hãng sản xuất: Kastking
  • Tên hàng: Dây leader
  • Tính năng: Chìm nhanh, chống ăn mòn
  • Đường kính dây: 0.4 mm
  • Lực tải: 9,1 kgs
  • Chiều dài: 110 mét
  • Màu sắc: trong suốt (Clear)
  • Xuất xứ: Made in China
  • Hàng nhập Mỹ
  150.000 
 • Bạn đã thêm sản phẩm này trong giỏ hàng:

  Dây leader Kastking Monofilament 0,8 mm, tải 45,4 kgs, 110 mét

  0 out of 5

  Dây leader Kastking Monofilament 0,8 mm, tải 45,4 kgs, 110 mét

  • Hãng sản xuất: Kastking
  • Tên hàng: Dây leader (Dây ngọn)
  • Tính năng: Chìm nhanh, chống ăn mòn
  • Đường kính dây: 0.9 mm
  • Lực tải: 45,4 kgs
  • Chiều dài: 110 mét
  • Màu sắc: trong suốt (Clear)
  • Xuất xứ: Made in China
  • Hàng nhập Mỹ
  150.000 
 • Bạn đã thêm sản phẩm này trong giỏ hàng:

  Dây leader KastKing Monofilament, 0.5mm, tải 14 kgs- 110 mét

  0 out of 5

  Dây leader KastKing Monofilament, 0.5mm, tải 14 kgs- 110 mét

  • Hãng sản xuất: Kastking
  • Tên hàng: Dây leader (Dây ngọn)
  • Tính năng: Chìm nhanh, chống ăn mòn
  • Đường kính dây: 0.5 mm
  • Lực tải: 13,63 kgs
  • Chiều dài: 110 mét
  • Màu sắc: trong suốt (Clear)
  • Xuất xứ: Made in China
  • Hàng nhập Mỹ
  150.000