Cần câu cá máy đứng (Spinning rod)

 • Bạn đã thêm sản phẩm này trong giỏ hàng:

  Cầu câu cá KastKing Blackhawk II- (KKR-BK2-TS66ML)

  0 out of 5

  Cầu câu cá KastKing Blackhawk II- (KKR-BK2-TS66ML)

  • Hãng sản xuất: Kastking
  • Tên hàng: Cần câu rút Blackhawk II
  • Model: KKR-BK2-TS66ML
  • Kiểu máy: Máy đứng
  • Nơi câu: Biển, sông hồ , ao, suối
  • Chiều dài : 198 cm
  • Chiều dài rút gọn: 56 cm
  • Số đoạn: 6
  • Độ cứng: M
  • Dây sử dụng: 8-15 lbs
  • Trọng lượng mồi: 5-18 Gram
  • Trọng lượng cần: 125 Gram
  • Xuất xứ: Made in China
  • Hàng nhập Mỹ
  1.500.000 
 • Bạn đã thêm sản phẩm này trong giỏ hàng:

  Cầu câu cá KastKing Blackhawk II, 1,98 mét, Power M- (KKR-BK2-TS66M)

  0 out of 5

  Cầu câu cá KastKing Blackhawk II, 1,98 mét, Power M- (KKR-BK2-TS66M)

  • Hãng sản xuất: Kastking
  • Tên hàng: Cần câu rút Blackhawk II
  • Model: KKR-BK2-TS66M
  • Kiểu máy: Máy đứng
  • Nơi câu: Biển, sông hồ , ao, suối
  • Chiều dài : 198 cm
  • Chiều dài rút gọn: 56 cm
  • Số đoạn: 6
  • Độ cứng: M
  • Dây sử dụng: 8-15 lbs
  • Trọng lượng mồi: 5-18 Gram
  • Trọng lượng cần: 125 Gram
  • Xuất xứ: Made in China
  • Hàng nhập Mỹ
  1.200.000 
 • Bạn đã thêm sản phẩm này trong giỏ hàng:

  Cầu câu cá Kastking Blackhawk II, 2,23m (KKR-BK2-TS74MK)

  0 out of 5

  Cầu câu cá Kastking Blackhawk II, 2,23m (KKR-BK2-TS74MK)

  • Hãng sản xuất: Kastking
  • Model: Black hawk II
  • Mã sản phẩm KKR-BK2-TS74MK
  • Thiết kế: Dạng cần rút (thích hợp khi du lịch)
  • Kiểu máy sử dụng: Máy đứng
  • Chiều dài: 2,23 mét
  • Chiều dài rút gọn: 61cm
  • Độ cứng: MH
  • Trọng lượng mồi: 6-28gram
  • Sử dụng dây: 2,5-9kgs (6-20 lbs)
  • Số đọt : 6
  • Số khoen: 8
  • Trọng lượng:
  • Hàng nhập Mỹ.
  1.100.000 
 • Bạn đã thêm sản phẩm này trong giỏ hàng:

  Cầu câu cá Kastking Blackhawk II, 2,44M (KKR-BK2-TIS8H)

  0 out of 5

  Cầu câu cá Kastking Blackhawk II, 2,44M (KKR-BK2-TIS8H)

  • Hãng sản xuất: Kastking
  • Model: Black hawk II
  • Mã sản phẩm KKR-BK2-TIS8H
  • Loại cần: Rút gọn (thích hợp khi du lịch)
  • Kiểu máy sử dụng: Máy đứng
  • Chiều dài: 2,44 mét
  • Chiều dài rút gọn: 64cm
  • Độ cứng: MH
  • Trọng lượng mồi: 6-28 gram
  • Sử dụng dây: 2,5-9kgs (12-20 lbs)
  • Số đọt : 6
  • Số khoen: 8
  • Trọng lượng: 169 Gram
  • Hàng nhập Mỹ.
  1.600.000