Máy câu cá Fin-nor (Spinning reels)

 • Bạn đã thêm sản phẩm này trong giỏ hàng:

  Máy câu cá Fin-Nor Lethal LT100, Drag 20,45 Kg, (4.9:1)- Nhập Mỹ

  0 out of 5

  Máy câu cá Fin-Nor Lethal LT100, Drag 20,45 Kg, (4.9:1)- Nhập Mỹ

  • Hãng sản xuất: Fin-Nor, USA
  • Model: LT100
  • Tay quay:  Trái/ phải
  • Loại máy: Đứng chuyên câu biển
  • Tỷ lệ vòng quay: 4.9:1
  • Số bạc đạn: 7
  • Lực kéo: 20.45 kgs
  • Khả năng thu hồi dây: 114,3 cm/ vòng
  • Khả năng chứ dây mono (Lbs/ Yard): 20/430
  • Khả năng chứa dây dù (Lbs/ Yard): 100/310
  • Trọng lượng: 873 Gram
  • Hàng nhập Mỹ
  3.500.000 
 • Bạn đã thêm sản phẩm này trong giỏ hàng:

  Máy câu cá Fin-Nor Lethal LT25, Drag 9 Kgs, (5.2:1)- Nhập Mỹ

  0 out of 5

  Máy câu cá Fin-Nor Lethal LT25, Drag 9 Kgs, (5.2:1)- Nhập Mỹ

  • Hãng sản xuất: Fin-Nor, USA
  • Model: LT25
  • Tay quay:  Trái/ phải
  • Loại máy: Đứng chuyên câu biển
  • Tỷ lệ vòng quay:5.2:1
  • Số bạc đạn: 7
  • Lực kéo: 8.6 gs
  • Khả năng thu hồi dây: 71.12 cm/ vòng
  • Khả năng chứ dây mono (Lbs/ Yard): 10/150
  • Khả năng chứa dây dù (Lbs/ Yard): 30/110
  • Trọng lượng: 292 Gram
  • Hàng nhập Mỹ
  2.450.000 
 • Bạn đã thêm sản phẩm này trong giỏ hàng:

  Máy câu cá Fin-Nor Lethal LT30, Drag 9 Kgs, (5.2:1)- Nhập Mỹ

  0 out of 5

  Máy câu cá Fin-Nor Lethal LT30, Drag 9 Kgs, (5.2:1)- Nhập Mỹ

  • Hãng sản xuất: Fin-Nor, USA
  • Model: LT30
  • Tay quay:  Trái/ phải
  • Loại máy: Đứng chuyên câu biển
  • Tỷ lệ vòng quay:5.2:1
  • Số bạc đạn: 7
  • Lực kéo: 9 gs
  • Khả năng thu hồi dây: 78.74 cm/ vòng
  • Khả năng chứ dây mono (Lbs/ Yard): 10/150
  • Khả năng chứa dây dù (Lbs/ Yard): 30/270
  • Trọng lượng: 297 Gram
  2.500.000 
 • Bạn đã thêm sản phẩm này trong giỏ hàng:

  Máy câu cá Fin-Nor Lethal LT40, Drag 13,63 KGS, (5.2:1)- Nhập Mỹ

  0 out of 5

  Máy câu cá Fin-Nor Lethal LT40, Drag 13,63 KGS, (5.2:1)- Nhập Mỹ

  • Hãng sản xuất: Fin-Nor, USA
  • Model: LT40
  • Tay quay:  Trái/ phải
  • Loại máy: Đứng chuyên câu biển
  • Tỷ lệ vòng quay: 5.2:1
  • Số bạc đạn: 7
  • Lực kéo: 10.45 gs
  • Khả năng thu hồi dây: 78.74 cm/ vòng
  • Khả năng chứ dây mono (Lbs/ Yard): 10/230
  • Khả năng chứa dây dù (Lbs/ Yard): 30/270
  • Trọng lượng: 365 Gram
  • Hàng nhập Mỹ
  2.600.000 
 • Bạn đã thêm sản phẩm này trong giỏ hàng:

  Máy câu cá Fin-Nor Lethal LT60, Drag 13,63 KGS, (4.9:1)- Nhập Mỹ

  -7%
  0 out of 5

  Máy câu cá Fin-Nor Lethal LT60, Drag 13,63 KGS, (4.9:1)- Nhập Mỹ

  • Hãng sản xuất: Fin-Nor, USA
  • Model: LT60
  • Tay quay:  Trái/ phải
  • Loại máy: Đứng chuyên câu biển
  • Tỷ lệ vòng quay: 4.9:1
  • Số bạc đạn: 7
  • Lực kéo: 13,63 gs
  • Khả năng thu hồi dây: 86,36 cm/ vòng
  • Khả năng chứ dây mono (Lbs/ Yard): 14/240
  • Khả năng chứa dây dù (Lbs/ Yard): 50/240
  • Trọng lượng: 572,6 Gram
  • Hàng nhập Mỹ
  2.900.000  2.700.000 
 • Bạn đã thêm sản phẩm này trong giỏ hàng:

  Máy câu cá Fin-Nor Lethal LT80, Drag 18,8 Kgs (4.9:1)– Nhập Mỹ

  -6%
  0 out of 5

  Máy câu cá Fin-Nor Lethal LT80, Drag 18,8 Kgs (4.9:1)– Nhập Mỹ

  • Hãng sản xuất: Fin-Nor, USA
  • Model: LT80
  • Tay quay:  Trái/ phải
  • Loại máy: Đứng chuyên câu biển
  • Tỷ lệ vòng quay: 4.9:1
  • Số bạc đạn: 7
  • Lực kéo: 18,18 gs
  • Khả năng thu hồi dây: 101.60 cm/ vòng
  • Khả năng chứ dây mono (Lbs/ Yard): 20/330
  • Khả năng chứa dây dù (Lbs/ Yard): 65/275
  • Trọng lượng: 691 Gram
  • Hàng nhập Mỹ
  3.100.000  2.900.000 
 • Bạn đã thêm sản phẩm này trong giỏ hàng:

  Máy câu cá Fin-Nor Trophy series TY25/30/40/60/80, (5.0:1) 2019- Nhập Mỹ

  0 out of 5

  Máy câu cá Fin-Nor Trophy series TY25/30/40/60/80, (5.0:1) 2019- Nhập Mỹ

  • Hãng sản xuất: Fin-Nor, USA
  • Dòng sản phẩm:Trophy series
  • Tay quay:  Trái/ phải
  • Loại máy: Đứng chuyên câu biển
  • Tỷ lệ vòng quay:5.0:1
  • Số bạc đạn: 4 cái bằn g thép không rỉ
  • Lực kéo: 4,5 kg – 11,8 kgs (Tùy theo size)
  • Khả năng thu hồi dây: 71,12 – 95.52cm/ vòng
  • Trọng lượng: 260 gram- 570 gram (Tùy theo size)
  • Xuất xứ: made in China
  • Hàng nhập Mỹ
  2.200.000 3.200.000