Máy câu đứng

Máy câu đứng

 • Bạn đã thêm sản phẩm này trong giỏ hàng:

  Máy câu cá Ardent Fishouflage 2000, ratio 5.5:1, 12 bearings Spinning Reel

  0 out of 5

  Máy câu cá Ardent Fishouflage 2000, ratio 5.5:1, 12 bearings Spinning Reel

  • Hãng sản xuất:Ardent, USA
  • Model: Fishouflage 2000
  • Tỷ lệ vòng dây: 5.5:1
  • Lực kéo: 11 kg (22 lbs)
  • Bearing: 12 bằng thép
  • Khả năng chứa dây cước mono (LBS/ Yard):  3/250, 4/200, 6/130
  • Khả năng chứa dây dù (LBS/ Yard)8/155 10/125 12/115 lbs/yrds
  • Trọng lượng:
  • Hàng nhập Mỹ
  1.100.000 
 • Bạn đã thêm sản phẩm này trong giỏ hàng:

  Máy câu cá cao cấp Van Staal VR125 (4.8:1)- Nhập Mỹ

  0 out of 5

  Máy câu cá cao cấp Van Staal VR125 (4.8:1)- Nhập Mỹ

  • Hiệu: Van staal
  • Model: VR125
  • Tỷ lệ vòng dây: 4.8:1
  • Tay quay: Tay trái
  • Khả năng thu hồi dây: 80,26 cm/ vòng
  • Khả năng chứa dây Mono: 340 yds. / 10 lb.
  • Khả năng chứa dây dù: 400 yds. / 20 lb.
  • Trọng lượng: 447 gram
  • Hàng nhập Mỹ
  15.000.000 
 • Bạn đã thêm sản phẩm này trong giỏ hàng:

  Máy câu cá cao cấp Van Staal VR150 (4.8:1) - Nhập Mỹ

  0 out of 5

  Máy câu cá cao cấp Van Staal VR150 (4.8:1) – Nhập Mỹ

  • Hiệu: Van staal
  • Model: VR150
  • Tỷ lệ vòng dây: 4.8:1
  • Tay quay: Tay trái
  • Khả năng thu hồi dây: 86,86 cm/ vòng
  • Khả năng chứa dây Mono: 360 yds. / 10 lb.
  • Khả năng chứa dây dù: 440 yds. / 20 lb.
  • Trọng lượng: 454 gram
  • Hàng nhập Mỹ
  16.000.000 
 • Bạn đã thêm sản phẩm này trong giỏ hàng:

  Máy câu cá cao cấp Van Staal VR175 (4.8:1)- Nhập Mỹ

  0 out of 5

  Máy câu cá cao cấp Van Staal VR175 (4.8:1)- Nhập Mỹ

  • Hiệu: Van staal
  • Model: VR175
  • Tỷ lệ vòng dây: 4.8:1
  • Tay quay: Tay trái
  • Khả năng thu hồi dây: 95.50 cm/ vòng
  • Khả năng chứa dây Mono: 360 yds. / 15 lb.
  • Khả năng chứa dây dù: 530 yds. / 30 lb.
  • Trọng lượng: 467 gram
  • Hàng nhập Mỹ
  17.000.000 
 • Bạn đã thêm sản phẩm này trong giỏ hàng:

  Máy câu cá cao cấp Van Staal VR200 (4.8:1)- Nhập Mỹ

  0 out of 5

  Máy câu cá cao cấp Van Staal VR200 (4.8:1)- Nhập Mỹ

  • Hãng sản xuất: Van staal
  • Model: VR200
  • Tỷ lệ vòng dây: 4.8:1
  • Tay quay: Tay trái
  • Khả năng thu hồi dây: 102.61 cm/ vòng
  • Khả năng chứa dây Mono: 400 yds/ 15 lb.
  • Khả năng chứa dây dù: 500 yds/ 40 lb.
  • Trọng lượng: 481 gram
  • Hàng nhập Mỹ
  17.000.000 
 • Bạn đã thêm sản phẩm này trong giỏ hàng:

  Máy câu cá cao cấp Van Staal VR50 (6.8:1)- Nhập Mỹ

  0 out of 5

  Máy câu cá cao cấp Van Staal VR50 (6.8:1)- Nhập Mỹ

  • Hiệu: Van staal
  • Model: VR50
  • Tỷ lệ vòng dây: 6.8:1
  • Tay quay: Tay trái
  • Khả năng thu hồi dây: 93.98cm/ vòng
  • Khả năng chứa dây dù: 360 yds. / 20 lb.
  • Trọng lượng: 253 gram
  • Hàng nhập Mỹ
  12.000.000 
 • 0 out of 5

  Máy câu cá cao cấp Van Staal VS-X series (4.75:1) series 2019- Nhập Mỹ

  • Hãng sản xuất: Van staal, USA
  • Model: Chọn model máy
  • Tỷ lệ vòng dây: 4.25:1
  • Tay quay: Tay trái
  • Màu sắc: Đen
  • Hàng nhập Mỹ
 • Bạn đã thêm sản phẩm này trong giỏ hàng:

  Máy câu cá cao cấp Van Staal VS-X series (4.75:1) Series 2019- Nhập Mỹ

  0 out of 5

  Máy câu cá cao cấp Van Staal VS-X series (4.75:1) Series 2019- Nhập Mỹ

  • Hãng sản xuất: Van staal, USA
  • Model: Chọn model (VS100SX, VS150SX, VS200SX, VS250SX, VS275SX)
  • Tỷ lệ vòng dây: 4.25:1
  • Tay quay: Tay  trái
  • Màu sắc: Bạc
  • Hàng nhập Mỹ
  29.000.000