Đèn điện tử ( Vacum tube)

 • Bạn đã thêm sản phẩm này trong giỏ hàng:

  211 RCA USA

  0 out of 5

  211 RCA USA

  • Bóng công suất lớn đốt tim trực tiếp (DHT)
  • Made in USA 1942
  • Phiến đen Mica sứ 6 múi, Square getter
  • Dòng này cổ và hay nhất 211 của RCA trong dòng sứ 6 múi
  • Test mạnh trên 100% match pair
  • Tuyệt hay trầm và trung âm
  29.000.000 
 • Bạn đã thêm sản phẩm này trong giỏ hàng:

  845 GL General Electric USA

  0 out of 5

  845 GL General Electric USA

  • Cặp bóng cổ công suất lớn Mỹ GL-845 GE 1942
  • Tình trạng mới tinh leng keng Nos Nib 100% rất hiếm (super ultra rare)
  • Match code, match pair
  • Âm thanh tuyệt hay
  45.000.000